“หลวงพ่อสุขเกษม” พระพุทธรูป วัดโบสถ์สามเสน โดยมีตำนานได้เล่าไว้ว่า พระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาได้ทรงสร้างพระพุทธรูปแล้วบรรทุกใส่แพล่องน้ำลงมา โดยที่ทรงปรารถนาไว้ว่าถ้าหากไปขึ้นฝั่งที่ไหนแล้วหากวัดนั้นไม่มีพระประธาน ก็จะมอบองค์พระพุทธรูปให้ประดิษฐานที่วัดนั้น ซึ่งก็ได้ล่องแพมายังที่วัดโบสถ์สามเสน

IMG_9053_-_Copy.jpg

พระพุทธรูปในอุโบสถหลังเดิม ชื่อหลวงพ่อสุขเกษม สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ในสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินจะทรงสร้างพระพุทธรูปแล้วบรรทุกใส่แพซุง โดยใช้ไม้ซุงเป็นร้อยมัดเข้าด้วยกันทำเป็นแพ นำพระพุทธรูปประดิษฐานบนแพนั้น แล้วล่องลงมา หากผ่านวัดริมน้ำวัดใดยังไม่มีพระพุทธรูป ไม่มีพระประธานก็ให้ถวาย แก่วัดนั้น จนเมื่อถวายหลวงพ่อสุขเกษมไว้ที่ตำบลสามเสนแล้ว แพซุงที่เหลือจึงให้ถวายวัดทำเป็นเสาเข็มสำหรับสร้างอุโบสถด้วย เรียกว่า เข็มแพ เนื่องจากได้มาจากแพซุง ในการก่อสร้างจึงนำไม้ซุงมาปูเรียงกันก่อน แล้วจึงก่อสร้างอุโบสถทับบนแพซุงอีกทีหนึ่งเพื่อกันทรุด

 

ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อสุขเกษม หลวงพ่อรวย หลวงพ่อทอง หลวงพ่อเศรษฐี

     ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธยึดเป็นที่พึ่ง และให้ความเคารพนับถือกันมาแต่โบราณกาล จึงพบเห็นได้ทั่วไป เพราะเวลาที่สร้างพระพุทธรูปนั้น มีการทําพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เชื่อกันว่าเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าภายในองค์พระพุทธรูปนั้นมีเทวดาสถิตอยู่ และที่สําคัญภายในอุโบสถของวัดโบสถ์สามเสนนั้น ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมมานานหลายร้อยปี พระสงฆ์เข้าไปเจริญพระพุทธมนต์กันมาหลายพันหลายหมื่นจบพุทธศาสนิกชนจึงถือกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นใกล้เคียงในยามที่มีทุกข์ร้อนอกร้อนใจ ไม่ สามารถพึ่งพาเพื่อนบ้าน หรือญาติพี่น้องได้ ก็จะเข้ามาระบายความทุกข์ขอยึดหลวงพ่อพระประธาน เป็นที่พึ่ง และที่เชื่อถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ก็คือ หลวงพ่อสุขเกษม หลวงพ่อรวย หลวงพ่อทอง และหลวงพ่อเศรษฐีจึงมีผู้คนเข้ามากราบไหว้ขอพรกันตลอดมา แม้บางครั้งปิดอุโบสถไปแล้ว ก็ยังมีผู้ที่ เคารพนับถือ ไปไหว้อยู่ด้านนอก บางวันเวลาเช้า ก็มีถาดใส่ไข่ต้มหรือพวงมาลัย ไปวางแก้บนไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าผู้นั้นคงประสบความสําเร็จ ในการมาขอพร พระครูศรีปัญญาวิมล อดีตเจ้าอาวาส เคยเล่าว่า สมัยก่อนที่วัดโบสถ์สามเสน จะมีงานประจําปี ซึ่งจะกันประมาณเดือนธันวาคม หรือมกราคม ซึ่งเป็นฤดูหนาว แต่หากปีใดไม่ได้จุดธูปบอกหลวงพ่อ ก็จะมีฝนตกลงมาทําให้มีอุปสรรคงานไม่ราบรื่นทุกครั้ง แต่หากมีการจุดธูปบอกหลวงพ่องานก็จะราบรื่นผ่านพ้นไปด้วยดีมี ข้าราชการหลายท่านได้มาขอ เข้าไปนมัสการหลวงพ่อสุขเกษม หลวงพ่อรวย หลวงพ่อทอง หลวงพ่อเศรษฐี ได้เล่าให้ฟังว่า ท่านเคารพนับถือหลวงพ่อพระประธานที่นี่มาก เคยทําเรื่องขอเลื่อนยศ เลื่อนตําแหน่ง หรือขอย้ายกันมาหลายครั้ง ก็ไม่ประสบความสําเร็จ แต่หากมาขอกับหลวงพ่อพระ ประธานที่นี่ก็จะสําเร็จทุกครั้ง หรือบางท่านมีปัญหาครอบครัว มาขอพึ่งบารมีหลวงพ่อพระประธานที่นี่ ปัญหาความเดือดร้อนก็คลี่คลาย 

 

 

image